Project voor MammaPrint®

SCORE Communication start een project voor MammaPrint®. MammaPrint is een test die inzicht geeft in de agressiviteit van borstkanker. Het product is ontwikkeld door het Amsterdamse bedrijf Agendia in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam (AVL). MammaPrint meet de mRNA hoeveelheid van 1900 verschillende genen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de expressie van 70 specifieke genen. De resultaten van MammaPrint geven de patiënt een duidelijke uitkomst, zij lopen ofwel een hoog risico, ofwel een laag risico op uitzaaiingen.

Na de diagnose borstkanker kan de behandelend arts voorstellen MammaPrint te laten uitvoeren om zo de beste vervolgbehandeling mede te kunnen bepalen. Steeds meer verzekeraars vergoeden de test. Per 1 januari 2012 wordt MammaPrint door bijna 80% van de zorgverzekeraars vergoed. Indien de zorgverzekeraar van een patiënt MammaPrint niet vergoed, kan de patiënt ervoor kiezen deze zelf te betalen. Het is echter wenselijk dat meer verzekeraars deze test gaan vergoeden.

Vanaf 1 juni 2011 verzorgt Sanofi onder andere de communicatie over en de logistiek van MammaPrint. In opdracht van Sanofi zal SCORE Communication mede zorgdragen voor het communicatieplan. Voor SCORE Communication toont dit wederom aan dat de farmaceutische markt meer en meer aan het verschuiven is van een puur op geneesmiddelen georiënteerde markt naar een op services en solutions georiënteerde markt. Een interessante en goede evolutie die de wereld van patiënt, huisarts/specialist, zorgverzekeraar en farmaceut nog verder zal integreren en zo tot de meest patiëntgerichte oplossingen te komen. SCORE Communication ziet steeds vaker vraagstukken vanuit een Healthcare perspectief de revue passeren en is blij hier een substantiële bijdrage te kunnen leveren.

Leave a Comment